v. 1.3 LKM1 (Liver-Kidney-Microsome antigen) - antistoffer mot

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,2 ml

Prøvebehandling

Gelglass sentrifugeres og sendes på vanlig måte over natt.

Indikasjon

Analysen påviser antistoffer mot et mikrosomalt antigen som er felles for leverceller og nyretubuli. Dette antigenet er funnet å være et cytokrom P450-protein (2D6).

Prøven tas før interferon-a behandling av HCV-infeksjon.

Se Analyseoversikten på Haukeland

Kommentar

Analysen påviser antistoffer mot et mikrosomalt antigen som er felles for leverceller og nyretubuli. Dette antigenet er funnet å være et cytokrom P450-protein (2D6).

Prøven tas før interferon-a behandling av HCV-infeksjon.

 

Se Analyseoversikten på Haukeland

Se eventuelt også Nasjonal Brukerhåndbok

Analysested

 

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

Rekvisisjon