LKM1 (Liver-Kidney-Microsome antigen) - antistoffer mot v. 1.4, 01.03.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,2 ml

Prøvebehandling

Gelglass sentrifugeres og sendes på vanlig måte over natt.

Indikasjon

Testen benyttes for å skille mellom autoimmun hepatitt type I og type II.
Testen kan også være aktuell ved unormale og uavklarte funn på leververdier.

Prøven tas før interferon-a behandling av HCV-infeksjon.

Kommentar

Analysen påviser antistoffer mot et mikrosomalt antigen som er felles for leverceller og nyretubuli. Dette antigenet er funnet å være et cytokrom P450-protein (2D6).

Se Analyseoversikten på Haukeland

Se eventuelt også Nasjonal Brukerhåndbok

Analysested

 

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

Rekvisisjon