Anafylaktisk allergisk reaksjon utredning v. 1.2, 27.04.2018

 

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

4 mL serumrør med gel

Prøvebehandling

Sentrifugeres, serum avpipetteres

Kommentar

Prøve tas i forbindelse med akutt anafylaktisk reaksjon, optimalt etter 2-4 timer, og analyseres på tryptase (akuttverdi) og total IgE.

I tillegg ber vi om at det

rekvireres s-spesifikk IgE-antistoff enten mot standard allergenpanel (luftvegsallergen, matallergen) og/eller mot individuelle enkeltallergen basert på opplysninger i sykehistorien.

I oppfølgingsprøven som tas etter 24 timer, måles s-tryptase (basisverdi), som er nødvendig for vurdering av resultat fra måling i akuttsituasjon.

Dersom serumprøve av pasienten tatt før reaksjon er tilgjengelig, kan denne brukes som basisverdi.

 

Se eventuelt i analyseregisteret til Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi, seksjon for klinisk spesialallergologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon