Anafylaktisk reaksjon (generell) v. 1.3, 20.04.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

4 mL serumrør med gel

Prøvebehandling

Sentrifugeres, serum avpipetteres

Kommentar

Akuttprøve: Prøve tatt 1-4t etter symptomstart

Basisprøve: Prøve tatt >12t etter symptomstart eller før symptomstart

NB! Både en akuttprøve og basisprøve er nødvendig for å vurdere tryptasestigning.

Analysepakken innehold analysene tryptase og total-IgE. Rekvirent må i tillegg rekvirere IgE-antistoff mot mistenkte utløsende allergen jamfør opplysninger i sykehistoren. Se analyseoversikten(link) for mer info

Se eventuelt i analyseregisteret til Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi, seksjon for klinisk spesialallergologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon