v. 1.3 ALP isoenzymer

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass, event. glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml

Indikasjon Utredning og kontroll av leversykdommer, særlig ved mistanke om kolestase.
Mistanke om skjelettsykdommer med økt osteoblastaktivitet.

Kommentar

Kliniske opplysninger er nødvendig.

Se eventuelt link til laboratorieboka ved ous

Holdbarhet

Ingen spesielle krav

Analysested

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi
Kirkeveien 166
0450 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Se Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Rekvisisjoner må bestilles, kan ringes på  tlf. 22 11 92 98