v. 1.2 Aceton

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning, IKKE GEL!

Analysevolum

2,0 ml

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Avdeling for medisinsk biokjemi,

Kirkeveien 166

0450 Oslo