Bordetella pertussis (kikhoste) PCR (A) v. 1.11, 27.11.2022

Indikasjon

Mistanke om kikhoste

Luftveisprøve til PCR-undersøkelse anbefales ved symptomvarighet kortere enn 3-4 uker

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat er anbefalt ved klinisk mistanke om kikhoste 

Halssekret

BAL (bronkoalveolær lavage), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Nasopharynxaspirat: aspirert materiale has over i virustransportmedium (mest aktuelt for barneavdeling)  

Virus transportmedium til nasopharynxsekret (og evt halsprøve)

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret, ekspektorat

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspensel føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg, hvor den roteres i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på

Prøvebehandling

Sendes snarest, oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til søndag

Svartid

Mandag til fredag: Innen 24 timer etter at prøven ankommer laboratoriet.

Lørdag, søndag, helligdager: 0-1 dager etter at prøven ankommer laboratoriet. Prøver som ankommer laboratoriet før kl. 8 vil som hovedregel bli besvart samme dag. 

I perioder med stort prøvevolum kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver.

Svarvurdering

Påvist / ikke påvist / inkonklusiv

Kommentar

PCR-analysen inngår som del av en analysepakke for luftveisprøver, se Luftveisprøver, NAT/PCR (A) 

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert