Bordetella pertussis (kikhoste) PCR (A) v. 1.7, 17.06.2020

 

Indikasjon

Mistanke om kikhoste

Luftveisprøve til PCR-undersøkelse anbefales ved symptomvarighet kortere enn 3-4 uker

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

(Halssekret er ikke anbefalt til undersøkelse av Bordetella pertussis)

BAL (bronkoalveolær lavage),trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

UTM-RT (virus transportmedium) til nasopharynxsekret

 

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret, ekspektorat

 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspinne føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca. 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=60132&picture=Kikhoste%20-%20PCR_image001.jpg  

Prøvebehandling

Sendes snarest, oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-5 dager

I influensasesongen kan svartiden bli noe lenger for polikliniske prøver pga. stort antall prøver til luftveis-PCR undersøkelse

Svarvurdering

Påvist / ikke påvist / inkonklusiv

Kommentar

PCR-analysen inngår som del av en analysepakke for luftveisprøver, se Luftveisprøver, PCR (A) 

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert