p-LCR - Prosentandel trombocytter større enn 12 fL (009) v. 1.4, 09.04.2018

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil prøvetakingsteknikk. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Analysen kan ikke etterbestilles i prøve som er tatt kapillært.

Metode

Maskinell trombocytt volummåling

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

15 - 45 %

Analytisk variasjon (CV)

5 %

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen